OTTWARA

dcera první ženy Ytii a boha moudrosti Viura, pramáti kmene Ottwaranů