OTTWARANÉ

Podle pověstí zplodila pramáti kmene Ottwaranů první žena Ytia s bohem moudrosti Viurem. To je také příčinou toho, že se v Ottwaře vždy rodilo více věděm a mágů, než v ostatních částech země Éllad - vyjma Aurixii.  Ottwara leží v jihovýchodní části Élladu, z jihu ji ohraničuje Hvozd lesních mužíků, z východu Dankrad. Na severu odděluje Ottwaru od Sutriwaxie řeka Chiomára, západní hranicí je Zelená řeka. Chiomára se dělí na Přední Ottwaru (západ) a Zadní Ottwaru (východ). Ottwarané mívali v době vlády knížete Rodvina i dobré vztahy s Pány draků. Rodvinův vnuk Ruothar neměl syny, proto vládu předal svým dcerám Elgindě (Zadní Ottwara) a Chiomáře (Přední Ottwara), které čelily dobyvačným nájezdům Sutriwaxů. Chiomára později Přední Ottwaru vydala králi Anovi dobrovolně, Elginda spáchala sebevraždu, když seznala, že další obrana Zadní Ottwary nemá význam. Ottwara byla podmaněna a později spadala pod nadvládu Miltidů.