OVAN

bratr knížete Cynibrenců Dagodurna. Po Dagodurnově smrti se pokusil uzurpovat trůn na úkor právoplatného dědice Cadurna, ale byl poražen.