OYSTEIN

Znovuzrozený, mág, který se pokoušel zabránit svému definitivnímu úmrtí převtělováním do mladších těl. Pokusil se takto zavraždit Aralta.