PALEITOLINA

neteř Gardellacy Chorusta. Ujala se Arnwalda po nevydařené popravě a pokusila se mu pomoci při útěku.