PERGULT

štolba, který podnítil vzpouru proti Gudleifrovým družiníkům na hradě Udi v době Gudleifrovy nepřítomnosti. Po Gudleifrově smrti se pod jménem Rugenor pokoušel zmocnit vlády, ale byl poražen a usmýkán koňmi.