Pompeje

Pompeje

in: Sezona, ročník VIII., 1/1999, str. 54