PŘEDLOŽKY

PŘEDLOŽKY

A - předložka possesivní, nahrazuje genitivní vazby (SA-UN A HRÚTADOR - syn knížete; LOOR A ADOR - mužův kůň)

DA - z, ze; pouze u místního určení. U substantiv a zájmen všech rodů a čísel se přidáv -I do postpozice (DA ÉLLADI - z Élladu)

HO - předložka vyjadřující vlastnost. U substantiv a zájmen všech rodů a čísel se přidává -S do postpozice. (ADOR HO NAUMET AGUS - muž hnědých očí, s hnědýma očima, hnědooký muž). Jedná-li se jako u Siana o přízvisko, musí předložce předcházet ukazovací zájmeno (SIAN LAT HO NAUMET AGUS). Pokud by se jednalo o člověka, který má pouze jedno oko, použije se samozřejmě singulár (ADOR HO NAUMUT AGUS).

KALA - k, ke. U substantiv a zájmen všech rodů a čísel se přidává -A do postpozice (KANUTE KALA MISA! - běžte ke mně)

IAN - proti

NA - v, ve; d,do; na. Předložka vyjadřující většinu místního určení. Na otázku KDE se pojí se základním pádem (NA ÉLLAD - v Élladu), na otázku KAM se přidává -IN v postpozici (NA ÉLLADIN - do Élladu)

ORA - předložka vyjadřující důvod, účel; za co, kvůli. (DARAIM TIN ADOR ORA AKI-KARILAT - dal muži za vítězství v bitvě; LAAHERAIM ORA RILAT - zemřel pro lásku, kvůli lásce

SUKUSE - pod. Na otázku KDE se pojí se základním pádem (SUKUSE IALINARA - pod horou), na otázku KAM  se přidává - IN v postpozici (SUKUSE IALINARIN)

TA - předložka vyjadřující objekt děje, tj. částečně supluje akuzativ (PANAIM TA ADOR - porazil, zabil muže v boji)

TIN - předložka vyjadřující dativ  - komu, čemu (DANAIM TIN DARAMI - dal ženě)