Příběhy severských ság V. "Přes Atlantik"

Příběhy severských ság V. "Přes Atlantik"

in: Pevnost 10/2008, str. 96; objevení Ameriky Islanďany, první islandští osadníci...

... V Norsku se Leif stal členem družiny Olafa Tryggvasona, jednoho z nejznámějších norských králů, a tak se neustále pohyboval mezi Norskem a Grónskem. Jednou ho však cestou do Norska zahnal vítr na Hebridy, kde čekal na příznivý vítr tak dlouho, až se zamiloval do dívky z velmi mocného rodu. Její příbuzní tomuto spojení zřejmě příliš nepřáli, ale i když dívka byla ochotna s Leifem z Hebrid uprchnout, Leif nebyl takový hrdina, aby riskoval život kvůli únosu, protože její odchod by byl za únos pokládán.

"Nevím," odpověděla Torgunna, "zda sis ze dvou možností vybral tu lepší."

"A přece nemohu jednat jinak," odpověděl Leif.

"ŘEknu ti tedy," pravila Torgunna, "že nechodím jži sama. A je to tvé dítě. Myslím, že to bude chlapec. A ačkoliv vidím, že je ti to lhostejné, přece jen chlapce vychovám a pošlu ti ho do Grónska, akmile bude schopen plavby s cizími lidmi. A také já mám v úmyslu podívat se do Grónska dřív, než zemřu."

O Torgunně se sice již sága nezmiňuje, ale Leifův syn Torgils do Grónska skutečně přijel, leif se k němu hlásila Torgils prý prožil pestrý  život...

Sólfár

Za obzorem se rozprostírá Atlantik a někde tím směrem leží Grónsko a Vinland