RASKAL Z ROYTU

nepřítel Máelgerda Chromého; jeho muži vyřízli jazyk lesnímu mužíkovi Werinherimu a pokusili se projít křišťálovou bránou do světa za duhou.