REKKESWINTH

Varandurův učeň, který v dílně v srdci hory Rá vykoval jedenáct neobyčejných mečů, mezi něž patří i Pedetridův (později Wannův a ještě později Dangrudův) meč a meč strážce Ottwařina srdce.