RINA

žena Reiulfova strýce Knaba. Po Knabově smrti se vdala za Inguorta a později se z Tannova dvorce odstěhovala ke svému synovi z prvního manželství Noasimu i s Inguortem a druhým dítětem.