ROSTÚM

mladík z kmene Aurixů, který se měl podrobit zkoušce dospělosti po Njálovi a byl tak první, kdo ji musel vykonat jiným způsobem, protož paní Haduwig mezitím ovládla koně létavce. Získání pírek z jejich kopyt totiž bylo závěrečným úkolem, a ten již nebylo možno splnit.