RYSÍ ŽENA

matka Dangruda Zadumaného, ve dne člověk, v noci rys. Ragnara, otce svého dítěte, roztrhala ze žárlivosti, když zjistila, že kromě ní má v lese na Stříbrné ještě jinou ženu, Sianovu matku Amalbergu.