Síe

Síe

SA-ARANTI, SA-ARANTA, SA-ARANTUT - stříbrný

SA-KADIMA, f. - pytel, vak

SAN, f. - značka, znaménko

SAN-ORIN, f. - kniha

SAN-ORINTA - psát (dosl. dělat značk)

SANARIOL-ORIN, f. - kronika

SANSÚG-ORIN, f. - letopis

SARIDI, SARIDA, SARIDUT - zelený

SA-UN, m. - syn

SENEQUERANENTA - znesvářit se, hádat se, vadit se, být ve spou

SIDIL, m. - zelná hlávka

SILERA, n. - srdce

SÍNE, SÍNA, SÍNUT - vysoký

SINGRALAR, m. - pohár

SIT - tiše

SITU, SITA, SITUT - tichý

SOR, SORA, SORS - celý ve smyslu všechen, veškerý

SÚ, m. - hřivna

SUANTI, SUANTA, SUANTUT - žlutý

SÚG, f. - čas, doba, věk

SUKUSE - pod; na otázku KAM se pojí u substantiv a zájme -IN v postpozici