SAMALBRÍNA

večernice, bohyně podzimu, večera, kovů a drahých kamenů, dcera Orlyga a Fréár, žena Getenekova a matka Arranga a Gani. Ochránkyně Tankredova.