SANDUKOVA MATKA

lesní ženka, milenka Orlygova. Když ji Orlyg opustil, zvrhla se žalem v divoženku. Novorozené dítě, Sanduka, odložila k lidem. Ze slepičích vajec vysedávala skřítky, jimž se říkalo "synové Sandukovy matky" - z bílých hodné, z hnědých zlé. Jedním z hodných byl Wannův přítel Vil.