SEGUVER TALKIDA

jeden z účastníků turnaje v Sidermu poražený Sigelindou