SESTRON

syn prvních lidí Tyrgrela a Ytii, praotec kmene Sestronů