SESTRONI

Sestroni, potomci Sestrona, syna prvních lidí Tyrgrela a Ytii, jsou horalé žijící částečně v podhůří, částečně v nižších polohách pohoří Dankradu. Sutriwaxové je nikdy nepodrobili, ani se o to nesnažili, protože území Sestronů je nijak nelákalo - nebylo úrodné, nenacházela se na něm ani významná naleziště drahých kovů, a z taktického hlediska nemělo už vůbec žádný význam. Sestroni se později začali sami pokládat za poddané Miltidů, ale vždy si byli vědomi toho, že nebyli pokořeni mečem, a chovali se podle toho patřičně pyšně. Miltidové jim to blahosklonně tolerovali, protože Sestroni pro ně nikdy neměli valný význam.