SINOHOR

sedlák, který se nakrátko ujal Sanduka jako novorozeněte. Jeho manželkou byla Betla.