SIVERT

dívka vybraná jako oběť Getenekovi v Golfaduru