SKARPHEDIN Z GARDARY

mág, Sovíčkův strýc. Připravoval Sovíčka a Vandryka na cestu do Dankradu