SOJKA

dívka, která se mohla proměňovat v sojku, družka víly Alwary, později žena Asgeirra Lékaře. Spolu měli dvě děti, Kalema  a Othildu.