SVÁVEGOTHA

jedna z dívek ze Severingy, z nichž praotec lesních mužíků vybíral manželku pro Pána draků. Díky tomu Svávegotha přežila zkázu města. Pro Pána draků vybrána nebyla, stala se ženou děda knížete Sutriwaxů Alara.