Synové Sandukovy matky

Synové Sandukovy matky

Sandukova matka byla lesní ženka. Když ji Orlyg opustil s útěžkem, z žalu se zvrhla v divoženku. Protože se bála, že by své dítě nedokázala vychovat, odložila ho na práh statku. Sedlák se sice novorozeněte ujal, ale nenechal si ho, odložil ho u bohatého domu v Sotarbě, kde potom Sanduk vyrůstal. Divoženka však netušila, kam její syn ze statku zmizel, a tak se sedlákovi pomstila. Vyseděla hnědé vejce, ze kterého se vylíhl zlomyslný skřítek, toho mu nasadila do chalupy a sedlákovi nakonec nezbylo nic jiného, než statek opustit. Tento skřítek byl první ze synů Sandukovy matky. Divoženka jich vyseděla bezpočet - z hnědých vajec skřítky zlé a zlomyslné, z bílých laskavé a nápomocné. Když lidé,kteří divožence dávali jídlo, zjistili, kde se zlomyslní skřítci berou, přestali jí hnědá vejce nosit. Občas se ale našel neřád, který jí hnědé vejce podstrčil, protože pak chtěl skřítka nasadit sousedlovi do chalupy. Nejznámnějším ze synů Sandukovy matky je Vil, skřítek z bílého vejce, Wannův věrný přítel.