Tut

Tut

TA - předložka vyjadřující objekt děje

TAGIRA, m. - slunce

TAGIRIN, TAGIRINA, TAGIRINS - zlatý

TAGU - tohle

TALAKMITÓ, n. - rod

TALUR, m. - bratr

TARQUNTA - nařizovat, nakazovat, rozkazovat, poroučet

TE1 - to

TE2 - částice vyjadřující vysokou míru vlastosti (te addás - velmi silný)

TELAM, n. - ruka

TERELA - tisíc

THANG-ADOR, m. - mudrc, vzdělaný muž

THANGA-DARAMI, f. - vzdělaná žena

THANGU, THANGA, THANGUS - moudrý

THOGG, m., f., n. - bůh, bohyně, božstvo (v neutru označuje jakoukoliv božskou sílu krom jedenácti hlavních élladských Bohů)

TIN - předložka vyjadřující "komu" (tin ador - muži)

TIRIL, m. - zrno; tiril a torabor - ořech (dosl. stromové zrno)

TIRINA, f. - měřice

TORABOR, f. - strom

TORTIQUE, TORTIQUA, TORTIQUUT - statečný

TUSI, TUSA, TUSUT - černý