Tagira

Tagira

Bůh slunce, léta, dne. Syn Orlyga a Fréár. Je ztotožňován se slunečním kotoučem a sluneční paprsky jsou pokládány za jeho vlasy. Když přišel na svět, zalila zemi taková záře, že se před ní Sinadr ukryl pod zem a hvězdy pohasly. Orlyg odmít připustit, aby se jeho otec před vnukem musel ukrývat v podzemí, a rozhodl, že Tagira musí půl dne trávit uvnitř paláce, aby se na zem snesla tma a Sindar mohl vystoupit na své místo na nebesích. Proto se Slunce a Měsíc na nebi střídají a proto se také střídá den a noc. Tagira na své denní pouti přejde celé nebe od východu k západu a vidí tak každý kousek země. Proto se stal ochráncem poutníků.