TANALCORE

dívka, již vyměnil Zergyl Krijek s Chezenem za Jankioru.