Tanaquil starší

Tanaquil starší

Tanaquil byla jedináček, proto se jako jedna z mála žen narozených v rodě Pánů draků stala po smrti svého otce Paní draků. Jméno jejího muže není známo, ale protože pro výběr choťů dcer Pánů draků nepanovaly žádné pevně dodržované zvyklosti, je pravděpodobné, že si Tanaquil vybrala někoho, kdo jí byl milý, bez ohledu na postavení a původ. Měla dva syny, Askadrina staršího a Gunnlauga. Draci Tanaquil hluboce milovali a o její smrti po velmi dlouhé vládě věděla celá země Éllad, neboť ve chvíli, kdy Tanaquil zemřela, ozval se nad ohništi všech příbytků v zemi řev nešťastných draků. Vláda Paní draků Tanaquil skončila v době, kdy Ottwaře panoval děd knížete Betherinta.