Tarantrofové

Tarantrofové

Jsou zařazeni mezi nadpřirozené bytosti země Éllad, protože kdysi sem Edagwoňané jednoho Tarantrofa proti jeho vůli přivezli. Jmenoval se Odonet a byl to grošák. Je dobře možné, že jeho potomci žijí kdesi v jižních pláních Attérwidu, neboť se vypráví, že se do něj zamilovala jedna dívka, ale protože Odonet věděl, že s lidskou ženou nemůže žít manželský život, utekl před svou láskou přes Dankrad k paní Haduwig s prosbou o pomoc. Ona dívka ho následovala a paní Haduwig jí dala tělo Tarantrofky. Do Élladu už se nevrátili. O Tarantrofech více v rejstříku národů.