TORGNÝ

1. Bílý; synovec tety Salun, dvojvaječné dvojče Torgnýho Rudého, kupec z Golfaduru.

2. Černý; panoš Halldora z Mortaluny. Vlastním jménem Malý Elviomárus, syn jednoho z cynibrenských rytířů, vychováván na Dagodurnově dvoře. Pod vlivem Jeschutiných kouzel se dopustil vražd na vlastní rodině. Aby se tím netrápil, vzala mu Jeschuté všechny vzpomínky. Jméno Torgný Černý mu dal Halldor, když ho nalezl v Jeschutině paláci, a vzal ho k sobě jako panoše. Torgný se na Kergendurově hradě stal milencem princezny Rhonwen, a když se měla provdat za prince Uda, pokusil se ji unést, což jej málem stálo život. Později kolem sebe vytvořil zbojnickou bandu, která škodila Sutriwaxům, s čímž nepřestal ani po té, co Udi z knížectví Aurixů odeselal všechny Sutriwaxe. Několikrát byl lapen, ale vždy se dostal na svobodu, často pravděpodobně s pomocí Rhonwen.

3. Rudý; synovec tety Salun, dvojvaječné dvojče Torgnýho Bílého, chrámový jezdec. Spolu s Halldorem z Mortaluny byl vyslán na pomoc pevnosti Brynnveled.