TYR

bratr horské vůdkyně Irsibil, přítel Pána draků. Pán draků mu zachránil život.