TYRGREL

první muž, který s první ženou Ytiou zplodil syny Lyuga, Neumena, Sutriwaxe, Sestrona a dcery Cynibru, Áslég a Ptyi. Od nich odvozuje původ sedm z devíti élladských kmenů.