UČITELSKÉ NOVINY

UČITELSKÉ NOVINY

Učitelské noviny 29.10. 1997, druhá strana obálky