UDI

1. mladší syn krále Ana, bratr Márův, zakladatel rodu Miltidů. Ane si vynutil jeho sňatek s dědičkou knížectví Aurixů Rhonwen. Udi se tak stal knížetem Aurixů a postupně si pro svoje knížectví vydobyl nezávislost na Sutriwaxii. Proti veškerému očekávání jej však Ane jmenoval svým nástupcem, ale protože se prvorozený Már nechtěl svého práva na trůn vzdát, vypukly mezi bratry boje, které vedly k rozdělení země.

2. syn Beroharda a Betlindis