ULMER

jeden ze zlodějů, s nimiž strávil Arnwald Drakobijec část svého mládí. Byl pověšen za krádeže.