URRIOLA

dcera Olbříma Morcanta a Marcelíny. Do svých osmi let vyrůstala v Paláci Pána draků Merrdina, který unesl její matku, v patnácti letech se za něj provdala.