Ví

VEDDETENTA - zachránit, spasit

VÉRANTA - zastavit, ukončit činnost, přestat s něčím (nepr. infinitiv 2. os. sg. VÉR znamená i DOST ve smyslu přestat)

VERETENTA - do češtiny obtížně přeložitelné sloveso vyskytující se prakticky pouze v obětních formulích. Má aktivní význam, ale do češtiny by se nejpřesněji přeložilo jako "být uctěn obětí", "být obdarován". Příklad možných překladů: Orlyg, an-tare du veret ta loor - Orlygu, tady máš koně/Orlygu, zde ti daruji koně/ Orlygu, tady tě uctívám obětí koně atd.