VIL

skřítek, syn Sandukovy matky z bílého vejce, přítel Vilův. Po První velké bitvě pod královskou horou Mirabatem pohřbil Wannovo tělo ve skále v lese na řece Stříbrné. Tamtéž později uložila jeho tělo Cotharigé - Kotarka.