VIRPIRK

přítelkyně tety Salun, matka Rívin a Kálfi. V Golfaduru u ní bydlel Halldrin