VYJÁDŘENÍ ZÁPORU

VYJÁDŘENÍ ZÁPORU

1. Prostý zápor - ney

Příklad:

As Dangrud an-tare? (Je tu Dangrud?)

Ney. (Ne.)

 

2. U adjektiv - prefix na-

Příklad:

Armkeri Nabatun - Armkeri Nemytý

 

3. U sloves a u vět - úk v postpozici; pokud sloveso končí na samohlásku, v hovorové řeč dochází ke stažení, v psaném projevu nikoliv.

Příklady:

Caradac ase úk. Caradac asúk. (Caradac neví)

Te bertuin ane úk. Te bertuin anúk. (To není pravda)