WALTHERI LESNÍ MUŽÍK

jeden z Gudleifrových družiníků, pobratim Arnwalda Drakobijce, vynikající lučištník. Spolu s Arnwaldem prošel Skalním Labyrintem. V Severním Edagwonu značnou měrou, byť nevědomky a poměrně zvláštním způsobem, přispěl k vymýcení Zergylů. Třikrát málem ztratil život: poprvé v souboji se Sianem, než se dostal do královských služeb, podruhé cestou Labyrintem, potřetí ve Druhé velké bitvě pod královskou horou Mirabatem, kdy ho otec Amaler povolal zpět až od břehů Máví. Zahynul spolu s Arnwaldem, s nímž měl po amalerově zásahu společné srdce, dvanáct let po Druhé velké bitvě na moři. Jeho ochránkyní byla Lirg.