WAMPOLD Z GUTHARUNY

Anův rytíř, syn Rutlanda z Gutharuny. Jako páže i panoš byl velkým sokem Dagfinna Vysokého. Ucházeli se i o tutéž pannu. Jejich řevnivost skončila po té, co Wampold zachránil Dagfinnovi život po střetu s drakem. Po rozkolu mezi Udem a Márem se přiklonil na stranu Márovu a padl v První velké bitvě pod královskou horou Mirabatem.