WANNE Z MORTALUNY

syn Orlyga a Nolingel. V dětství ho vychovávali adoptivní rodiče Melvinx a Katla, ale když mu bylo deset let, museli se ho zříci. Pak se ho ujal Halldor z Mortaluny. Po Halldorově smrti se Wannovi podařilo získat Pedetridův meč a dračí zbroj. U paní Haduwig si chtěl vysloužit koně létavce, ale nakonec dal přednost přátelství s Karem před létavcem a pomohl Karovi prchnout z otroctví. Přešli spolu Dankrad a na hoře Rá se Wanne setkal s otcem. Od něj dostal stříbrnou podkovu, která umožňuje koni jí okovanému létat a Wannovi zaručovala v sedle takového koně nezranitelnost. Wanne pomohl Anovi dobýt Zadní Ottwaru. Při rozkolu mezi Udem a Márem zůstal na straně Udově, protože mu již předtím přísahal věrnost a přísahu nemohl porušit. S Udem se však znenáviděl kvůli příkoří, kterého se Udi dopustil na Wannově bývalém panoši Skyrovi. Wanne a jeho bratr Sanduk se zamilovali do stejné dívky, Fedb, dcery Gerundovy, a proto vzplála nenávist i mezi nimi. V První velké bitvě pod královskou horou Mirabatem Wanne padl. Fedb porodila pohrobka a jeho vzdáleným potomkem byl Sian Hnědooký. Wannův meč nosil Dangrud Zadumaný.

- syn předešlého a Fedb

- druhorozený syn Kara a Yrmbegil