WERINHERI

lesní mužík, učitel a přítel Egilólfa Vážky, milý Drusiliany. Muži Raskala z Roytu mu vyřízli jazyk. Werinheri se pak uchýlil do ústraní, ale Wanne ho přiměl vrátit se zpět do Hvozdu a na jeho přímluvu dostal Werinheri od legartské čarodějky Chrodieldy ptáčka, který mluvil jeho hlasem. Werinheri se zúčastnil výpravy pro srdce Ottwary, pak požádal Mára, aby ho propustil ze svých služeb a už nikdy Hvozd neopustil.