ZERGYLOVÉ

ZERGYLOVÉ

Zergylové mají lidskou postavu, ale tělo je porostlé modrozlatými šupinami. Tvar lebky se od lidské liší tím, že čelo přechází v mohutný zoban, s nímž splývá nos. Mají zlatavé oči se svislými štěrbinami. První Zergyly vytvořil mág Olyxen z pěti bratří, kteří porušili smlouvu, již s ním sepsali. Zergylové se živí tímtéž, co lidé, ale mají lidožravé koně, proto loví lidi jako potravu pro ně. Ženy však nezabíjejí, protože jsou sami mužského pohlaví a děti plodí pouze s lidskými ženami. Vždy však pouze chlapce. Zergylí král jedinkrát za život zplodí dceru, zergylí princeznu, a ta potom ze spojení s lidským mužem dá život novému zergylímu králi. Zkázu Zergylům přinesl nevědomky Waltheri, jeden z družiníků krále Gudleifra, jejž si poslední princezna Zergylů Eyumnil vybrala jako otce svého budoucího dítěte. Waltheri však nebyl člověk, ale lesní mužík, a tak bylo narozením jeho dítěte kouzlo přerušeno a Zergylům se vrátila lidská podoba.