ZIMMUN ALDA

mistr stavební hutě, která opravovala Sidermum za Targurona Chorusta a jejímž členem byl i Gamuxper