Znovuzrození

Znovuzrození

Znovuzrození jsou lidé, kteří prožijí více než jeden život. Jedenáctkrát se narodí a jedenáctkrát zemřou, než je jim dovoleno přeplout jezero Máví a vstoupit do Getenekovy říše. Znovuzrozeným se stane člověk, který zemře v den jarní rovnodennosti mezi okamžikem, kdy se horní okraj slunečního kotouče objeví nad obzorem, a chvílí, kdy se slunce od obzoru odlepí. Tehdy se totiž Samalbrína vrací do Getenekovy říše a vždycky za sebou zabouchne bránu. Chvíi trvá, než je brána zase otevřena. Duše, která tam v tuto chvíli dorazí, se nedostane dovnitř a nachází útočiště v Háji nenarozených dětí. Neplatí to pro sebevrahy, takže se Znovuzrozeným nelze stát záměrně. V Háji nenarozených dětí na jihu země Éllad čekají tyto duše spolu s dušemi nenarozených dětí na příležitost přijtí znovu na svět. Duše nenarozených dětí jsou ty duše, které čekaly na to, až je novorozeně vdechne s prvním nadechnutím, ale nedočkaly se, protože se dítě narodilo mrtvé nebo zemřelo dříve, než se poprvé nadechlo. Jediná cesta z Háje pro duše nenarozených dětí je vícečetný porod. Lůno ženy je neproniknutelným tajemstvím, proto není možno zjistit, zda čeká jedno nebo více dětí, a u porodu tudíž čeká vždy pouze jedna dušička. Pokud pak přijde na svět další dítě, znamená to osvobození jedné duše nenarozeného dítěte z Háje a je to vždy velmi oslavováno. Znovuzrození se nemusí vždy narodit jako mladšlí blíženci. Osud jim určí, kde znovu spatří světlo světa, a jsou mezi Znovuzrozenými tací, kteří si dokážou své nové rodiče vybírat.