Alat

Alat

A - předložka vyjadřující vlastníka ( a ador - patřící muži, mužův, mužova, mužovo)

ADDÁS, ADDA, ADDAT - silný

ADOR, m. - muž; velmi časté ve složeninách

ADOR-LAN,m. - manžel, choť (doslovně: celý muž)

AGU, n. - oko

AGUNTA - vidět

AKI, n. - zisk, získání, dobytí, nabytí majetku

AKI-KARILAT, f. - vítězství (dosl. získání bitvy)

AKLI, n. - dítě ve smyslu potomek (tj. syn nebo dcera); nikoliv ve smyslu nedospělý jedinec. Nepravidelný plurál (viz HOTTA)

AKUD, n. - džbán; hliněná nádoba

AL, ALA, ALS - dobrý

AL-ADOR, m. - přítel (doslovně: dobrý muž)

AL-DARAMI, f. - přítelkyně (doslovně: dobrá žena)

ALOR - jeho, její, jeho

AN - zde, tu

AN-TARE - tady (obvykle pouze v otázkách typu: jsi tu? as du an-tare?)

ÁNA, f. - věštba

ARIOL, n. - děj; to, co se událo

ARNELA, f. - zbroj

ASANTA - vědět, znát

ÁSI, ÁSA, ÁSUT - bílý

ASTU - přece